Vilket belopp ska jag teckna?

Livförsäkring är en trygghet för dina närmaste, men det kan vara svårt att veta hur stort belopp du behöver. Genom att fylla i svaren på frågorna får du en fingervisning om vilket belopp som kan passa just din livssituation.

Starta guiden

Ange din ålder. Livförsäkring kan tecknas från 18 års ålder fram till dess att du fyller 65.

Ditt civilstånd påverkar behovet av livförsäkring. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din situation?

Inkomst och bolån påverkar behovsnivån.

Är någon, förutom ev. hemmavarande barn, beroende av din inkomst?

Har du några hemmavarande barn under 18 år? Ange hur många barn det är totalt, oavsett om de bor hos dig på hel- eller deltid.

0

Slutsats

Vi rekommenderar ett försäkringsbelopp på .

Detta ger en grundpremie på .

Om du skulle avlida får dina angivna förmånstagare hela försäkringsbeloppet.

Så har vi räknat
  • Vi har utgått från att du behöver försäkra halva hushållets lån om du är gift/sambo.
  • Vi har utifrån konsumentverkets beräkning uppskattat den totala kostnaden för dina barn från aktuell ålder upp till 18 år. Om du är ensamstående så tas hela kostnaden för barn med i kalkylen. Är du gift/sambo räknar vi med halva summan.
  • Om du är gift, sambo eller angivit att någon är beroende av din inkomst lägger vi till två årslöner efter skatt. Om vi har lagt till två årslöner så drar vi bort kostnaden för eventuella barn under de första två åren. Vi har inte tagit hänsyn till särkullsbarn i beräkningen.
Nästa steg: Teckna livförsäkring

Ditt rekommenderade försäkringsbelopp blir för högt. Kontakta IdunLiv för att diskutera vidare alternativ.

Vi kunde tyvärr inte räknat ut din premie. Kontakta IdunLiv för att diskutera vidare alternativ.

Tillbaka Vet du redan vilket belopp du vill teckna? Klicka här.